အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

     အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း ကိုယျခန်ဓာ ဖို့ဒါမှမဟုတ် ကား များ၏ အင်ဂျင် ပုခက် ဖို့အ အင်ဂျင် ရရှိထားသူ သော အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
        • အင်ဂျင်နဲ့ ဂီယာ အတူတူ သော့ခတ် နဲ့ သုံးလေး တောင်ပေါ် အားဖြင့် အရပ်ဌာန၌ ကျင်းပကြသည်
        •  အခြားသူများကို အင်ဂျင် တောင်ပေါ် အဖြစ်ရည်ညွှန်း ကြသည် , ထို ဂီယာ အ ထုတ်လွှင့် ဟုခေါ်သည် ရရှိထားသူ သော တောင်ပေါ်မှာ

ခြါဆြဲေဘား

      ခြါဆြဲေဘား တိုးမြှင့ ် ကြာရှည် ခံမှု နှင့် ဝန်ဆောင်မှု အသက် တာ ၌ ရရှိလာတဲ့, ဆက်ပြောသည် ခွန်အား ဖြ ည့ ် လေးလံသော အအေး - ရှင်းပြီ သံမဏိ က နေ ဖန်ဆင်း တော် ပျဉ် ပြား နှင့် အတူ ဆောက်လုပ်ထား ကြသည်.
        • ထည့်သွင်း တဲ့ဒုတိယ အမဲဆီ အတားအဆီး အ တံဆိပ်ခတ် ဖြစ်စေသောစပါး နှင့် ဖုန်မှုန့် ဒိုင်း အကြား လျှောက်ထား အတူ ကာကွယ်မှု တိုးမြှင့်ဖို့ , Pre- အမဲဆီ နှင့် စက်ရုံ မှာ ကိုတံဆိပ်ခတ် နေကြသည်.

ေဆာက္တံုး

         စီးပွားရေးကျဆင်းမှု ရော်ဘာ ဘန်ပါ လေ့ ပစ္စည်း မျက်နှာပြင် အဆက်အသွယ် မျက်နှာပြင် ကာကွယ်ရန်နှင့် ကာကွယ်တားဆီးဖို့ အသုံးပြုကြသည်.
        • ဘန်ပါ ထိတ်လန် ကိုစုပ်ယူ
        • ဘန်ပါ မျက်ရည် ခံနိုင်ရည် ကြောင်း အကြမ်းခံ ရော်ဘာ ထားကြပါတယ်
        • ဘန် တိကျမှန်ကန်သော ကုန်ပစ္စည်းများ မှာ ပုံစံမျိုးစုံ ၏ အမျိုးမျိုး အတွက် ရရှိနိုင်ပါသည်။

ေခြးသြားစိပ္ပန္ကာၾကိဳး

      ေခြးသြားစိပ္ပန္ကာၾကိဳး အဲဒီမှာ တစ် v - ခါးပတ် များအသုံးပြုခြင်း အားဖြင့် အကြား အာဏာကို ထုတ်လွှင့် သော ထုတ်ကုန်များ , တစ်ဦး အပိုင်း နှင့်အတူ စက်မှု ချိတ်ဆက် များမှာ
        • တစ်ဦး အပိုင်း နှင့်အတူ တစ်ဦးက စက်မှု ချိတ်ဆက်
        • အတူတူ ထိုကိရိယာများ ချော် ဖို့ ခံနိုင်ရည် သော မြန်နှုန်းမြင့် အာဏာကို ထုတ်လွှင့် ဖြေရှင်းချက် ကိုဆက်ကပ်

ဘြတ္

      ဘြတ္ သို့မဟုတ် ရော်ဘာ ဘုရ်ှက တုန်ခါမှု အထီးကျန်မှုတွေ အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
        • A bushing provides an interface between two parts, damping the energy transmitted through the bushing.
        •  A common application is in vehicle suspension systems, where a bushing made of rubber separates the faces of two metal objects while allowing a certain amount of movement.
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

  တွေ့ရှိရ 4885 အချက်


  11220-VK100A

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11220-Y4400

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11221-03W00

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11221-09W02

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11221-31W00

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11221-62J15

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11221-85E00

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11221-C6001

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11223-H1000

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11223-H9100

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11223-J0102

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11223-Z0007

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11223-Z2004

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11223-Z2005

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11223-Z2009

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11270-4M400

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11270-51E01

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11220-50A03

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11220-50Y05

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11220-ED000

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11220-ED50A

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11220-G7000

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11220-JA000

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11220-P0100

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11220-C6001

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11220-D0104

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11320-01G00

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11320-01J00

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11360-11A02

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11360-50A06

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11360-ED000

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11610-62G10

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11610-82210

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12031-1590

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12031-1670

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12031-1862

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12031-1880

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12031-1970

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12031-2021A

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12031-2352A

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12035-1061

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12035-1080

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12035-1422

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12035-1660A

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12035-1670

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12035-1692LA

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12035-1760SA

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12035-1830

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12035-1900

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11620-86300

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11710-54100

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11710-86300

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11720-62G10

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11811.129.286

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11811.132.321

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  11860-82310

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12035-2761A

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12035-2781A

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12301-13020

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12301-13090

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12031-1190

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12302-13042

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12361-28100

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12361-28250

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12361-30090

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12361-31060

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12361-35070

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12361-35070WO

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12361-35080

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12361-16210

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12361-18010

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12361-15150

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12361-16040

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12361-49036

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12361-54140

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12361-54143

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12361-54181

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12361-56071

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12363-11010

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12363-15020

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12363-20080

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12363-28050

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12363-74030

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12371-0D180

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12371-0L030

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12371-0L050

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12371-15220

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12371-15230

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12371-15241

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12371-16180

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12371-16280

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12371-16280R

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  12371-17010

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  MB436868

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  MB581022

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  MB581024

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  MB581321

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  MB581322

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  MB581624

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

  MB691230

  အင္ဂ ်င္ေမာင္းတိုန္း

စုစုပေါငျး: 4886  စာမျက်နှာ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 နောက်တစ်ခု>>